Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
Μεταφορά Προσωπικού στις Δομές Παιδιών

Εως τις 31-08-09 πρέπει να γίνει μεταφορά του προσωπικού των Δομών Παιδιών απο την εταιρία μας στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων που υλοποιούνται. Συγκεκριμένα οι Δομές αυτές είναι : Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Ανωγείων, Βρεφονηπιακός Σταθμός στο ΔΔ Λιβαδίων του Δήμου Κουλούκωνα και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Τυλίσου.
Κατασκευή ιστοσελίδων Ints