Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Υπηρεσίες Μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνικής Μέριμνας»

 

Στο πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα:

 • Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ωφελούμενους και την οικογένεια.
 • Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας και στήριξης.
 • Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποίηση του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος.
 • Νοσηλευτική φροντίδα στους τομείς της υγιεινής (του ίδιου και του περιβάλλοντος του), ασφάλειας, άνεσης και υποβοήθησης των οργανικών λειτουργιών του.
 • Εκπαίδευση του οικογενειακού περιβάλλοντος για την φροντίδα του εξυπηρετούμενου.
 • Διευκόλυνση επικοινωνίας και (όπου απαιτείται) συνοδεία του ατόμου  σε νοσηλευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες.
 • Υπηρεσίες οικιακής βοηθητικής φροντίδας και ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης.
 • Τέλος προσφέρονται ανθρώπινες υπηρεσίες όπως συντροφιά και συζήτηση. 

Οι υπηρεσίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν έχουν σαν στόχο την υποκατάσταση της οικογενειακής φροντίδας (όταν αυτή υφίσταται) αλλά την υποβοήθηση και συμπλήρωση της. 

 

Υπηρεσίες ΚΗΦΗ

 • Νοσηλευτική φροντίδα.
 • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.
 • Ατομική Υγιεινή.
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και διοργάνωση ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Δραστηριότητες παρουσίασης και προβολής των αποτελεσμάτων του προγράμματος και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
 • Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες).

 

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints