Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
ΚΗΦΗ - Δήμου Ανωγείων

 

Στα πλαίσια του μέτρου 6.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Προώθηση Ίσων Ευκαιριών», του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006, λειτουργεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Ανωγείων, από το ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Α.Ε. 

Σκοπός και στόχος του ΚΗΦΗ

Το ΚΗΦΗ απευθύνεται σε  ηλικιωμένους κατοίκους του Δήμου Ανωγείων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.α.) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται (ή επιθυμεί να εργαστεί) ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. (Δεν εγγράφονται ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα).
Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών, μέσω της υποστήριξης και εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας και της άρσης των εμποδίων που τις αποτρέπουν από την αναζήτηση της απασχόλησης.

Υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στις οποίες περιλαμβάνονται:
o Νοσηλευτική φροντίδα

o Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

o Ατομική Υγιεινή

o Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και διοργάνωση ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων
o Δραστηριότητες παρουσίασης και προβολής των αποτελεσμάτων του προγράμματος και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

o Στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ωράριο λειτουργίας του ΚΗΦΗ

Το ΚΗΦΗ λειτουργεί τις ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 08:00 έως 16:00 και δέχεται ηλικιωμένους για τις ώρες 08:30-15:30. Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγο εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου.

Διαδικασία εγγραφής και επιλογής ηλικιωμένων

Το ΚΗΦΗ μπορεί σύμφωνα με τις υπάρχοντες κτιριακές του εγκαταστάσεις να φιλοξενήσει συνολικά είκοσι (20) ηλικιωμένους. 

Οι εγγραφόμενοι ηλικιωμένοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Δήμο Ανωγείων, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής ηλικιωμένων που διαμένουν σε όμορη περιοχή εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των συγγενών, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων  υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του.

β)  Γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.

γ)  Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας  Δ.Ο.Υ.   

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

 

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints