Η κοινωνία
Προσωπικό
 Οι Υπηρεσίες
Η κοινωνία
Το Προσωπικό
Οι Υπηρεσίες
Δομές που διαχειριζόμαστε

Οι Δομές που διαχειρίζεται η εταιρία μας είναι οι εξής :

 

Α. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΚΗΦΗ Αντωνοδημητράκη Νεκταρία, Νοσηλεύτρια
 2834031003
 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 Σκουλάς Μιχάλης, Κοινωνιολόγος
 2834031839
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 Ειρήνη Θεοφανάκη, Κοινωνική Λειτουργός
 2834031411

 

Β. ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ

 ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  Σαββάκη Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός  2894031861

 

 Γ. ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

 ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

[ΕΔΡΑ ΓΑΡΑΖΟ]

Πανούση Αναστασία, Κοινωνιολόγος2834041482 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

[ΕΔΡΑ ΛΙΒΑΔΙΑ]

Ηλιάκη Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός
 2834061041

 

Δ. ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ

 ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΔημητράκη Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός
 2833041280

 

Ε. ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ

 ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σταυρουλάκη Σοφία, Κοινωνιολόγος
 2833022401

 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣ ΤΥΛΙΣΟΥ

 ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 Καπνισάκη Μαριάννα, Κοινωνική Λειτουργός
 2810851539

 

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints